Zasada działania

Elektrody znajdujące się w czujniku tworzą kondensator. Zmiana poziomu napełnienia zbiornika wpływa na pojemność kondensatora. Zabudowana elektronika sprawdza zmianę pojemności i przetwarza ją w sygnał wyjściowy. Pojemnościowa metoda pomiarowa nie stawia szczególnych wymogów co do zabudowy i montażu urządzenia.

  Zastosowanie:

 • w środowisku pyłów
 • dla mediów o niskim ciężarze nasypowym
 • dla substancji transportowanych pneumatycznie
 • przy nadciśnieniu procesowym
 • w strefach zagrożenia wybuchem
 • odporność na korozję w styczności z agresywnymi substancjami
 • podwyższone temperatury procesowe
 • wysoki standard bezpieczeństwa
 • w przypadku występowania zapieczeń

  Zalety:

 • niezależność od wpływu ściany zbiornika na wynik pomiaru
 • możliwość zastosowania w temperaturach od -40 do +180°C
 • wielonapięciowe zasilanie urządzenia
 • ustawiane opóźnienie przełączenia
 • bardzo wysoka czułość (DK >/= 1,6)
 • wykonania odporne na ciśnienia do 16 bar
 • dopuszczenia do stref zagrożenia wybuchem pyłów
 • zamknięta – szczelna konstrukcja
 • uniwersalna konstrukcja mechaniczna (różne wykonania)obrazek
obrazek