Nivowave

Urządzenie wysyła fale ultradźwiękowe w zakresie 5 kHz do 50 kHz. Fale te odbijają się od powierzchni mierzonej substancji i wracają do czujnika w postaci echa. Czas pomiędzy falą wysłaną a odebraną przetwarzany jest na wartość pomiarową poziomu napełnienia i przekazywania do wybranych wyjść sygnałowych.

obrazek

Kondunivo

Przewodność mierzonej substancji umożliwia przepływ ładunku elektrycznego pomiędzy końcówką sondy a przyłączem procesowym. W przypadku wykrycia substancji przez czujnik generowany jest sygnał. Poprzez zastosowanie prądu zmiennego w obwodzie prądu pomiarowego Użycie prądu przemiennego do zasilania obwodu pomiarowego zapobiega korozji sondy urządzenia oraz reakcjom elektrochemicznym w medium. Pewny pomiar przy ruchomej tafli cieczy gwarantuje seryjne zastosowanie opóźnienia sygnału wyjściowego. Czujnik może być zastosowany w zbiornikach metalowych, jak też wykonanych z innych materiałów.

obrazek

Flexinivo FN 6

Zamocowane do przewodu widełki wibrujące (Vibranivo) można opóścić na dowolnej wysokości w zbiorniku. Umożliwoa to elastyczne ustalanie poziomów granicznych substancji oraz pomiar szarży. Pracę urządzenia Flexinivo nadzoruje zewnętrzny sterownik PLC (SPS).

obrazek

HFM 5

Czujnik poziomu (Vibranivo lub Rotonivo) zamocowany jest w saniach i pozycjonowany na dowolnej wysokości w zbiorniku. Można go zastosować również do elastycznego pomiaru szarż i także sterowany jest poprzez zewnętrzny sterownik PLC (SPS.).

obrazek