Magazynowanie, transport i odważanie głównych surowców

Dostarczamy silosy i zbiorniki z pneumatycznym transportem dla przemysłu tworzyw sztucznych, gumowego i chemicznego. Przy pomocy wagi podciśnieniowej lub ciśnieniowej zasypujemy do mieszalnika główne składniki, które są pobierane z silosów lub zbiorników dziennych i odważane.

więcej...
obrazek obrazek obrazek obrazek

Magazynowanie, transport i odważanie dodatków uszlachetniających

Dostarczamy systemy wagowe dla dodatków z dozowaniem o wysokiej wydajności i dokładności. Dla łatwopalnych surowców dostarczamy wykonanie przeciwwybuchowe obszar 21/22, Wytyczne 94/9/EN.

więcej...
obrazek obrazek obrazek

Magazynowanie i transport gotowych mieszanek

Do zmagazynowania gotowych mieszanek dostarczamy urządzenia dla transportu pneumatycznego, silosy magazynowe z homogenizacją lub bez oraz stacje napełniania worków Big-Bag lub kontenerów.

więcej...
obrazek obrazek obrazek

Magazynowanie i odważanie surowców płynnych

Do produkcji mieszanek z olejami zmiękczającymi dostarcamy cysterny, zbiorniki magazynowe i wagi z podgrzewaniem lub bez podgrzewania.

więcej...
obrazek obrazek obrazek

Zaopatrywanie wytłaczarek

Dla zaopatrywania wytłaczarek dostarczamy urządzenia dla transportu pneumatycznego z przesiewaczami, urządzenia samozasysające oraz dozowniki ślimakowe.

więcej...
obrazek obrazek obrazek