Stacjonarna elektroniczna waga brutto dla worków wentylowych

obrazek

Stacjonarna elektroniczna waga brutto dla worków otwartych

obrazek

Waga workująca brutto dla otwartych worków ze stacją zgrzewania worków

obrazek

Waga workująca brutto dla otwartych worków z ręczną maszyną zszywającą

obrazek

Waga workująca brutto z przenośnikiem taśmowym i stacją zgrzewania worków

obrazek

Waga workująca brutto do napełniania worków wentylowych

obrazek